• balloons

Hoe moet ik als werkgever jobstudenten verzekeren?

De vakantie staat voor de deur (of al begonnen) en misschien overweeg je een jobstudent (en) aan te nemen. Maar wat als de jobstudent tijdens het werken een ongeval heeft of op de werkvloer schade aan iemand anders veroorzaakt? Welke verzekeringen komen dan tussen? 


Hoe moet ik als werkgever jobstudenten verzekeren?

Jobstudenten genieten van vele sociale en fiscale voordelen. Zo kunnen ze tot 475 uur op jaarbasis werken met verminderde sociale bijdragen en hoeven ze geen belasting te betalen tot 12.700 euro bruto, na afhouding van de sociale bijdragen;

Je bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor jobstudenten. Hoe je dit doet, hangt af van het feit of je al een arbeidsongevallenverzekering hebt voor je personeel in vast dienstverband. De arbeidsongevallenverzekering komt ook tussen voor de ongevallen tijdens het woon-werkverkeer.

  • De studenten zijn automatisch mee verzekerd voor zover ze tot dezelfde categorie behoren en dezelfde functie uitoefenen.
    Als je studenten aanneemt in een andere functie dan je personeel in vast dienstverband, moet je dit wel aan ons melden zodat wij het contract kunnen aanpassen.
  • Je hebt geen verzekering arbeidsongevallen. Dan meld je ons  vooraf dat je studenten in dienst zal nemen zodat tijdig een arbeidsongevallenverzekering kan afgesloten worden.


Deze verplichting is niet van toepassing als je jobstudenten tewerkstelt via een uitzendkantoor. Dan zijn de jobstudenten verzekerd via het kantoor.

Wanneer je jobstudent  tijdens de werkuren schade veroorzaakt aan een derde, dan komt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating tussen.  Een jobstudent wordt immers aanzien als een aangestelde en gelijkgesteld met een werknemer.

Indien de jobstudent beschikt over een geldig rijbewijs mag hij een bedrijfsvoertuig besturen. Toch is het best dat je de nodige ervaring om een voertuig te besturen verifieert. Het feit dat iemand een rijbewijs heeft, is echter nog geen bewijs dat hij/zij een goede chauffeur is.

Ga ook na of er voor de job een attest ‘rijgeschiktheid’ of “vakbekwaamheid” nodig is. We denken hier aan jobstudenten die ingeschakeld worden voor shuttlediensten bijvoorbeeld.

Aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen voor meer info.

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist

Contactgegevens

Zakenkantoor Dewitz NV
Lutlommel, 17
3920 Lommel
FSMA nr 013751 A-B
Tel 011/54 46 32
info@dewitznv.be

Juridische info - Privacy verklaring

Copyright © 2014 Zakenkantoor Dewitz - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.