• balloons

Hoe lang kan je nog uitstel krijgen om je verzekeringspremies te betalen?

Je bent een restaurantuitbater. Je moet je zaak sluiten omdat het moet van de overheid. Kan je uitstel krijgen om je verzekeringspremies te betalen?


Ondernemingen en zelfstandigen die financieel lijden onder de coronacrisis mogen hun verzekeraar om betalingsuitstel vragen van de premies voor verzekeringen niet-leven die zij afgesloten hebben in het kader van hun activiteiten, tot en met 30 juni 2021. In het kader van de maatregelen die genomen werden sinds het uitbreken van Covid 19, mag de totale periode van betalingsuitstel niet meer bedragen dan 9 maanden.

Dit betalingsuitstel mag worden aangevraagd door ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties (hierna “entiteit” genoemd) die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Uitstel van premiebetaling wordt niet automatisch toegekend. Indien je de premiebetaling tijdelijk wenst op te schorten, moet je hiervoor altijd zelf contact opnemen met ons kantoor en dan dienen we samen de aanvraag in om betalingsuitstel te verkrijgen.

  • De entiteit heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • De omzet of de activiteit is gedaald of zal dalen;
  • Er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • De overheid heeft bevolen tot de sluiting van de entiteit in het kader van de indijking van het coronavirus.
  • De entiteit is vast gevestigd in België.
  • De entiteit had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen of de entiteit had minder dan 30 dagen betalingsachterstand bij de belastingen of op haar sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Betalingsuitstel dat werd toegekend als corona-steunmaatregel (bijvoorbeeld btw, sociale bijdragen) wordt niet beschouwd als betalingsachterstand.
  • De entiteit heeft al haar verzekeringspremies betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel dat werd toegekend in het kader van de coronacrisis wordt niet als wanbetaling beschouwd).

Als de maatregel niet verlengd wordt, zijn vanaf 1 juli 2021 alle uitgestelde premies verschuldigd en hervatten ook de normale premie-uitgiftes. Je zal dan ook moeten rekening houden met een eventuele hoge verzekeringsfactuur tengevolge van de achterstallen.

Ook voor zelfstandigen/bedrijven die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen zoeken we naar oplossingen indien nodig.

Dat geldt ook wanneer je je bedrijfsactiviteiten aanpast (bv. je restaurant gaat ook na corona door met thuisbediening). We zullen dan het nodige doen om je verzekeringscontracten op punt te zetten. Welke impact corona ook heeft op je activiteiten, je doet er goed aan om ons te contacteren. 

Bron: Assuralia

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist

Contactgegevens

Zakenkantoor Dewitz NV
Lutlommel, 17
3920 Lommel
FSMA nr 013751 A-B
Tel 011/54 46 32
info@dewitznv.be

Juridische info - Privacy verklaring

Copyright © 2014 Zakenkantoor Dewitz - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.