Skip to main content

Burgerlijke aansprakelijkheid Auto

De BA Auto verzekering vergoedt de schade die u als bestuurder heeft toegebracht aan een ander voertuig of andere personen (bestuurders, passagiers, ook de passagiers in het voertuig dat in fout is, of andere personen die zich op de openbare weg bevinden).  De schade die u zelf ondervindt bij een ongeval in fout, wordt niet terugbetaald door de BA Auto. De materiële schade aan uw voertuig kan eventueel wel worden terugbetaald door een omnium of mini-omnium contract, en uw eventuele persoonlijke lichamelijke schade door een bestuurdersverzekering.

Bent u daarentegen zelf slachtoffer van een ongeval (niet in fout), dan zal uw eigen BA Auto verzekering meestal een expert aanduiden die de schade aan uw voertuig gaat schatten. Maar het is de BA polis van de verantwoordelijke tegenpartij die zowel uw lichamelijke als uw materiële schade zal vergoeden.

Welke soorten schade worden vergoed?
De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade (schade aan goederen). Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed.

Wettelijke verplicht?

Elke auto, vrachtwagen, bus, elke motor, bromfiets en zelfs een voortbewegingtoestel met een motor zoals een elektrische rolstoel of een golfkarretje, moet verzekerd zijn voor de schade die ze kunnen veroorzaken.
De wet voorziet in een aantal minimumvoorwaarden waaraan de BA verazekering moet voldoen. De meeste BA Auto polissen zijn echter uitgebreider dan de minimumvoorwaarden opgesomd in de wet. Elke verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven. Wij helpen u graag uitzoeken wat de verschillen zijn tussen de verzekeraars.
De BA Autoverzekering is verplicht zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de schade die hem of haar wordt toegebracht ook vergoed zal worden. Bij complexe ongevallen loopt die schade immers vaak op tot in de duizenden of zelf miljoenen euro. Op dat moment is lang niet iedereen zelf bij machte om de schade terug te betalen.

Aanvullende waarborgen auto worden verder besproken.

 • Omnium/mini-omnium: voor eigen materiële schade
 • Bestuurdersverzekering: voor eigen lichamelijke schade
 • Rechtsbijstand: verdedigt je belangen in geval van een conflict of onenigheid
 • Reisverzekering: bijstand na een panne of ongeval

{slider Ik ben een jonge bestuurder, hoe kan ik de prijs van mijn verzekering laag houden ?|closed}

Voor de verzekeraars houdt het verzekeren van jonge(re) bestuurders een groter risico in. De premie voor een autoverzekering (omnium of BA) zal voor deze bevolkingsgroepen dus hoger zijn.

Maar waarom?

Voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben, kan er een verhoging optreden bij het berekenen van de premie. De premie wordt berekend in functie van het risico. Onderstaande elementen duiden volgens de statistieken vaak op een groter risico voor de verzekeraar. In de klasse tussen 18 en 24 jaar oud, die 9% van de bevolking representeert, worden 22% van alle dodelijke ongevallen veroorzaakt. Onervarenheid, het zich niet bewust zijn van de gevaren verbonden aan hogere snelheid, en de aantrekkingskracht van risicovol gedrag spelen hier zeker hun rol in. Andere factoren die een rol spelen in de premiebepaling zijn:

 • De leeftijd
 • In welke regio de domicilie gevestigd is
 • Of men het voertuig al dan niet gebruikt voor professionele verplaatsingen.

Verzekeraars hanteren hun eigen voorwaarden en tarieven. Vaak kunnen jonge bestuurders bepaalde proeven doen om hun premie te laten zakken. Een beperkt aantal kilometer per jaar rijden kan er ook voor zorgen dat de premie lager wordt.

Eigen wagen?

De meeste jongeren leren rijden met de wagen van hun ouders. Hoewel dat toegelaten is, doen de ouders er goed aan om dit aan te geven aan hun verzekeraar. Als het slechts sporadisch is, is er geen probleem, maar gebeurt het vaker dat hun zoon of dochter met de gezinswagen rijdt, moet hij of zij worden ingeschreven als gebruikelijk bestuurder. Dit zal een negatieve invloed hebben op de premie. Gebeurt dit echter niet en er wordt een ongeval veroorzaakt, bestaat de kans dat, als kan worden bewezen dat zoon- of dochterlief vaker achter het stuur zit, de schade niet wordt terugbetaald.
Als je met je eigen wagen leert rijden is dit minder belangrijk. Let wel de BA verzekering blijft ook voor jonge chauffeurs verplicht en zal zoals hoger vermeld prijziger zijn dan bij oudere chauffeurs.

Mijn verzekeraar komt tussen in de schade, toch was ik niet in fout?

Bepaalde ongevallen kunnen worden geregeld via de RDR overeenkomst. Binnen deze overeenkomst werden een aantal afspraken gemaakt door BA Autoverzekeraars in België om de verwerking van de schade bij ongevallen eenvoudiger te maken.

Let op!

RDR geldt niet voor:

 • Ongevallen in het buitenland
 • Ongevallen met hogere schade dan €25.000
 • Ongevallen met betwisting
 • Lichamelijke schade (de materiële schade van een ongeval met zowel materiële als lichamelijke schade wordt dus vergoed, maar de lichamelijke niet.)

{slider Ik veroorzaakte een ongeval toen ik dronken achter het stuur zat!}
"Na een feestje reed ik naar huis. Ik wist dat ik te veel gedronken had. Onderweg heb ik een ongeval veroorzaakt met zware materiële en lichamelijke schade tot gevolg. De politie kwam ter plaatse en constateerde dat ik te veel alcohol in het bloed had. Wat zijn de gevolgen?"

De BA auto polis die je hebt afgesloten komt steeds tussenbeide. Vandaar ook dat ze wettelijk verplicht is. Het slachtoffer wordt dus sowieso vergoed.

Let op!

Uw autoverzekeraar kan zich in bepaalde gevallen tegen de dronken chauffeur keren nadat hij de slachtoffers heeft vergoed. De kosten zullen in sommige gevallen worden verhaald op de dronken chauffeur!
Wie drinken met rijden combineert, moet er zich van bewust zijn dat dit de kans op een ongeval drastisch doet toenemen. De maximale toegelaten alcoholintoxicatie bedraagt 0,5 promille (en in sommige gevallen nog lager). Wie dat overschrijdt tijdens het rijden, riskeert een stevige boete. De verzekeraar beroept zich echter niet op het intoxicatieniveau dan wel op de staat van dronkenschap van een chauffeur wanneer de kosten verhaald worden. Een weggebruiker vertoont tekenen van dronkenschap indien hij een minder goed evenwicht heeft, een tragere reactiesnelheid heeft, minder duidelijk spreekt, enzovoort. Dit wordt duidelijk uit het proces verbaal van de politie.
Indien jij een ongeval hebt terwijl je dronken achter het stuur zat, mag je BA-verzekeraar de betaalde schadevergoedingen op jou verhalen tot 31.000 euro. Bij omnium contracten wordt de eigen schade vaak niet gedekt in geval van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap. Hetzelfde geldt ook in de bestuurdersverzekering voor eigen lichamelijk letsel. Alweer een goede reden om geen alcohol te drinken als je de baan op moet.
De risico's (ook los van de financiële) zijn dus aanzienlijk, zorg ervoor dat je niet drinkt en rijdt.

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wij zorgen dat u passend verzekerd bent. Door exact te weten wat uw wensen zijn, sluiten wij u aan bij een maatschappij die bij u past.

 • Doet u grote afstanden?
 • Met welke type wagen rijdt u?
 • Bent u gebruikelijke bestuurder of zijn er nog anderen?

Indien in de loop van uw contract aanpassingen nodig zijn, zullen wij deze ook doen zodat u ook gepast verzekerd blijft. Gaat het om een nieuwe wagen of nummerplaat? Doorlopen wij de hele aanvraagprocedure en zetten u volledig vrij van zorgen in het verkeer! Bij een eventuele schade (in fout of niet) helpen wij u bij het invullen en verzamelen van alle benodigde documenten, zodat ook dit euvel snel en efficiënt wordt opgelost

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist

Contactgegevens

Zakenkantoor Dewitz NV
Lutlommel, 17
3920 Lommel
FSMA nr 013751 A-B
Tel 011/54 46 32
info@dewitznv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.