Skip to main content

Reisbijstand

De Reisbijstandsverzekering is een verzekering die assistentie biedt wanneer u een probleem hebt als u op vakantie bent of met uw wagen op de openbare weg. De reisbijstandsverzekering, kortweg reisverzekering, komt in actie als er een probleem is met uw wagen, uzelf of de personen die u vervoert, wanneer u om bepaalde redenen uw reis moet annuleren, of wanneer uw bagage zoek raakt. Ze kan dus worden opgedeeld in drie belangrijke domeinen:

 • Reisbijstandsverzekering
 • Annulatieverzekering
 • Verzekering van de bagage.

In dit deel wordt de bijstandsverzekering uitgelegd. Kijk op volgende pagina's  voor meer informatie omtrent annulatie- en baggageverzekering

 

 

{sliders Waar en wanneer is de bijstandsverzekering geldig?}

Sommige polissen gelden in België en in het buitenland, anderen alleen in het buitenland, dus als u effectief op reis bent. De geografische reikwijdte van die waarborgen kan variëren naargelang het soort contract dat men sluit. Sommige prestaties kunnen gedekt zijn zowel in België als in het buitenland, andere alleen maar in het buitenland. Met het buitenland wordt in deze een wereldwijde dekking bedoeld. Let wel, sommige landen zijn standaard uitgesloten, andere "risico" gebieden kunnen tijdelijk rood licht krijgen. Stem hiervoor af met ons voor uw vertrek en wij zoeken het voor u uit.

Let op dat u minstens 1 dag voor u vertrek de verzekering afsluit! Dit kan voor een bepaalde periode. U vertrekt bijvoorbeeld voor 14 dagen op reis en wenst enkel die periode verzekerd te zijn. Maar er zijn ook jaarpolissen die u ongeacht het tijdstip bijstand zullen verlenen. Ook als u een lekke band heeft van of naar uw werk. In de meeste jaarcontracten kunnen alle leden van het gezin opgenomen worden (d.i. wonen onder 1 dak of woont bij een gescheiden ouder). De naam van de persoon en nummerplaat van de verzekerde voertuigen geeft dan uitsluitsel.

{sliders Wat zijn de mogelijke waarborgen?}

Assistentie aan personen:

Een aantal voorbeelden waarvoor de reisbijstandsverzekering kan worden ingeroepen voor assistentie aan personen.

 • Medische bijstand
 • Andere bijstand tijdens en na de hospitalisatie (poetshulp, kinderopvang)
 • Medische kosten voor nabehandeling
 • Voorschieten van hospitalisatiekosten
 • Opsporings- en reddingskosten betalen (bijvoorbeeld op een skipiste)
 • Zorgen voor het bezoek van een verwante bij een verlengde ziekenhuisopname
 • Repatriëren bij overlijden
 • Vervroegde terugkeer organiseren in geval van hospitalisatie of overlijden van een verwante of in geval van ernstige schade aan de woning
 • In geval van wijziging van de terugreisdatum, tussenkomen in de bijkomende transportkosten voor de terugreis en in de eventuele kosten voor verlenging van verblijf
 • Brillen, prothesen of geneesmiddelen opsturen ter plaatse indien die niet beschikbaar zijn in het vakantieoord
 • Vervoerbewijzen, belangrijke reisdocumenten of bagage in geval van diefstal of verlies ter plaatse sturen
 • Zorgen voor de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangingschauffeur
 • Bijstand aan huisdieren verlenen
 • ...

Assistentie aan voertuigen:

 • Slepen van de wagen
 • Vervangwagen
 • Pechverhelping ter plaatse na lekke band, platte batterij
 • Bijstand aan de aanhangwagen of de caravan
 • Bewakingskosten voor het voertuig
 • Repatriëring van het voertuig
 • Bijstand in geval van diefstal van het voertuig
 • Bijstand voor formaliteiten bij de afstand of de teruggave van het verzekerde voertuig
 • Bijstand in afwachting van herstelling:
  • voortzetten van de reis met een vervangingswagen,
  • verblijf ter plaatse of repatriëring van het voertuig en de inzittenden (evenals van gezelschapsdieren, bagage, aanhangwagens en plezierboten).
  • Het opsturen van wisselstukken in geval van technisch incident
 • Hulpverlening voor het openen van portieren wanneer de sleutels in het verzekerde voertuig vergeten werden
 • ...

{sliders Ik vertrek op vakantie voor een week, wat moet ik doen als ik langer blijft dan voorzien.}
Wanneer u een bijstandspolis afsloot voor één bepaalde vakantieperiode en de mogelijkheid bestaat dat u langer blijft dan voorzien, kan u beter op voorhand de dekkingsperiode verlengen. Dit kan al vanaf 1 dag extra. Het premieverschil zal niet zo groot zijn, en u bespaart uzelf de moeite om vanuit het buitenland de polis te hoeven verlengen. Moet u echter langer blijven buiten uw wil om (bv. door problemen met het vliegtuig) dan zou het kunnen dat u automatisch verzekerd bent. Dit hangt af van het contract. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden.
Let op!
In geval van overmacht door staking, technisch defect,... zal u wel langer gedekt zijn, maar de hotelkosten en dergelijke zullen niet terugbetaald worden. Deze kosten worden enkel vergoed wanneer u de polis moet aanspreken, dus ingeval van ziekte of ongeval.

{sliders Wat is het verschil tussen reisbijstand via mijn kredietkaart, via mijn ziekenfonds, of in een reisbijstandsverzekering van een gespecialiseerde verzekeraar?}

Via je kredietkaart
Bij (duurdere) kredietkaarten zit inderdaad soms een dekking reisbijstand. Let, zoals altijd, voor de grenzen aan de vergoedingen of waarborgen. Meestal is de dekking pas geldig als u de reis hebt betaald met die kaart.

Via het ziekenfonds
Door het lidmaatschap bij een ziekenfonds kan je een beroep doen op de noodcentrale Mutas (het vroegere Eurocross) voor een dringende medische tussenkomst of repatriëring.
Het ziekenfonds biedt echter geen oplossingen voor verloren bagage, noch voor autopech, noch voor de repatriëring van een voertuig. Het voorziet evenmin een repatriëring wanneer tijdens u vakantie een naast familielid wordt gehospitaliseerd of overlijdt.

Via een verzekeraar
De waarborgen voorzien in een afzonderlijke reisbijstandsverzekering zijn meestal veel ruimer dan deze via uw ziekenfonds of kredietkaart
{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Hoe vaak gaat u op reis? Doet u dit met de wagen of het vliegtuig? Welk soort reizen maakt u? Bent u in het binnenland vaak op de baan? Deze en nog tal van andere vragen zetten wij voor u in een analyse. Verder bepalen wij op basis van deze noden, met welke maatschappij u best in zee gaat, en of u beter voor een tijdelijke dan wel een permanente bijstandsverzekering kiest.

 

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist

Contactgegevens

Zakenkantoor Dewitz NV
Lutlommel, 17
3920 Lommel
FSMA nr 013751 A-B
Tel 011/54 46 32
info@dewitznv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.