Skip to main content

Huurder/Verhuurder

Een huurder sluit een brandverzekering af ter verzekering van zijn inboedel en zijn aansprakelijkheid als huurder (mocht er schade worden berokkend aan de woonst die hij huurt), maar ook zijn aansprakelijkheid tegenover derden. Een verhuurder sluit een brandverzekering af voor het gebouw, voor omstandigheden die niet aan de huurder of het gebruik van de woning te wijten zijn. En waarvoor er dus geen wettelijk vermoeden op de huurder rust.

 

{sliders Ik verhuis naar een nieuwe woning die ik huur, wat met mijn brandpolis?}
Uw huurdersaansprakelijkheid en inboedel verhuizen gewoon mee naar uw nieuwe woning. En dus ook uw brandverzekering

Pas de brandverzekering aan!

Uwe brandverzekering loopt gewoon door maar moet wel aangepast worden aan de kenmerken van de nieuwe woning om te voorkomen dat u niet over- of onderverzekerd bent. Geef uw verzekeraar of tussenpersoon dus een seintje van zodra u weet wanneer u zal verhuizen. Zo wordt dit op tijd geregeld en kan u het al niet meer over het hoofd zien. Er komt immers al heel wat bij een verhuis kijken.

HANDIGE TIP!!!
De meeste brandverzekeringen geven een tijdens een verhuisperiode bescherming op twee adressen. Zo bent u zowel in de nieuwe woning, als de oude volledig gedekt zonder een tweede polis te moeten afsluiten. De facultatieve dekking tegen diefstal geldt meestal uitsluitend in de woning waar u verblijft of er is een korte overlappingsperiode voorzien. 

Voor meer informatie over wat er precies voorzien is in uw brandverzekering bij een verhuis, neemt u best een kijkje in de algemene voorwaarden van uw polis, neem gerust contact op met ons indien u bijkomende vragen heeft.

{sliders Een aantal kameraden huren samen een huis, hoe moet dat met de brandverzekering?}

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DE EIGENAAR

Ten eerste is er de aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de eigenaar, voor wat betreft schade aan de gehuurde woning. Voor deze schade nemen jullie best samen een huuraansprakelijkheidsverzekering die elke huisgenoot beschouwt als "verzekerde".
Deze dekking is belangrijk aangezien het burgerlijk wetboek ervan uitgaat dat de huurders aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, tenzij uj kan bewijzen dat de schade te wijten is aan een gebrek of nalatigheid van de eigenaar of iemand anders.
De eigenaar hoeft dus niet eens te bewijzen dat er sprake is een nalatigheid of een fout vanwege de huurders. Bij een schadegeval kan de brandverzekering van de eigenaar – nadat die zijn cliënt vergoed heeft - zich verhalen op de verzekeraar van de huurders om de kosten te compenseren. Als de huurders dan niet verzekerd zijn, komt de verzekeraar van de eigenaar bij de huurders zelf aankloppen!

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

Ten tweede moet je rekening houden met de schade die u kan toebrengen aan andere personen dan de eigenaar en waarvoor één van de huisgenoten aansprakelijk kan zijn. Denk maar aan een brand die overgeslagen is naar een aanpalend gebouw.
De huurdersaansprakelijkheid van de roommates moet ook hier dekking verlenen en hen zo beschermen tegen derden – of hun verzekeraars – die aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoedingen, als één van de huisgenoten aansprakelijk blijkt te zijn.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Ten slotte wil je als huurder je persoonlijke bezittingen verzekeren tegen brand, waterschade,... Het gaat om de inhoud van de woning die u huurt: meubilair, apparatuur, persoonlijke spullen,...
De huisgenoten hebben er ook alle belang bij om ook deze dekking gezamenlijk te voorzien. Zo kan vermeden worden dat één huisgenoot persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan eigendommen van een andere huisgenoot.
Handig om te weten?
Roommates zijn niet meer gedekt zijn door de familiale verzekering van hun ouders van zodra ze zelfstandig gaan wonen en dit in tegenstelling tot kotstudenten die voor wat betreft de verzekering nog steeds deel uitmaken van het huishouden van hun ouders.

 {/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wij zoeken voor u de beste polis uit. Kom samen met je huurder/verhuurder zodat we de verzekering in pakket kunnen steken. Daarmee sparen jullie een mooi bedrag uit. 

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist

Contactgegevens

Zakenkantoor Dewitz NV
Lutlommel, 17
3920 Lommel
FSMA nr 013751 A-B
Tel 011/54 46 32
info@dewitznv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.